Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka za konverziju proveravača za sistem upravljanja energijom je dizajnirana da iskusnim glavnim proveravačima pruži znanje koje im je potrebno da procenjuju i izveštavaju o usklađenosti i efikasnoj primeni sistema upravljanja energijom prema standardu ISO 50001.

Ovaj trodnevni kurs pruža priliku postojećim profesionalcima proveravačima za sisteme upravljanja da obnove svoje veštine u interaktivnim okruženjima uz podršku. Program je dizajniran da proširi veštine i da pruži sveobuhvatno razumevanje zahteva i kriterijuma za proveru prema standardu ISO 50001. Ovaj kurs je dizajniran za one koji su već položili kurs za glavnog proveravača.

Nakon završetka naše obuke za konverziju proveravača za sistem upravljanja energijom moći ćete da:

  • opišete cilj sistema upravljanja energijom;
  • objasnite principe, procese i tehnike korišćene za procenu i upravljanje rizikom, uključujući i njihov značaj za proveravače EMS;
  • objasnite svrhu, sadržaj i međusobnu vezu standarda ISO 50001 i zakonodavnog okvira relevantnog za sistem upravljanja energijom;
  • preuzmete ulogu proveravača koji planira, sprovodi, podnosi izveštaj i naknadno prati proveru u skladu sa standardom ISO 19011 i tumačenjem zahteva standarda ISO 500001.

Zašto bi trebalo da odaberete SGS za obuku za konverziju proveravača?

Svi naši predavači su stručnjaci u svojoj oblasti i posebno su izabrani jer imaju lično, praktično iskustvo u svojoj oblasti stručnosti - često stečeno unutar samog SGS-a.

Kao globalni lider u pružanju usluga obuke, mi vam pružamo nenadmašno iskustvo, resurse i stručne/sertifikovane predavače koji će vam pružiti potrebnu obuku. Naše iskustvo u podučavanju i tehnike za brzo učenje pomoći će vam da postignete svoje ciljeve obuke za pojedince ili vašu radnu snagu u celini.

Pozovite nas još danas da biste saznali kako SGS-ova obuka može da podrži vaše poslovanje.