Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obavljajte provere sisteme menadžmenta energijom na osnovu zahteva standarda ISO 50001:2018 uz SGS-ov Modul 2 obuke za internog proveravača za tranziciju

ISO 50001:2018 određuje zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta energijom (EnMS). Da bi pomogli kompanijama da pređu na novi standard, proveravačima je potrebna obuka o ažuriranim zahtevima.

Ovaj kurs će vam omogućiti da obavljate proveru dela EnMS na osnovu standarda ISO 50001 ili njegovog ekvivalenta i da prepoznajete zahteve kada sprovodite prelazak sa standarda ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018. Ovaj kurs su sertifikovali Institut za ovlašćenu kontrolu kvaliteta (CQI) i Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA) – CQI/IRCA broj sertifikacije kursa, 2096– PT 261.

Zašto izabrati SGS-ovu tranzicionu obuku za internog proveravača sistema menadžmenta energijom prema ISO 50001:2018?

  • Razumite zahteve standarda ISO 50001:2018;
  • Prenosite sve promene u zahtevima određenim za EnMS koji nastaju prilikom prelaska sa standarda ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018;

Sertifikacija obuke

Polaznici koji prođu ispit i kontinuiranu procenu, primiće „sertifikat postignuća“ koji zadovoljava formalnu obuku pojedinca koji traži sertifikaciju kao CQI/IRCA proveravač ili vodeći proveravač. „Sertifikat o obuci“ važi pet godina od datuma poslednjeg dana kursa u svrhe sertifikacije proveravača za CQI/IRCA.

Polaznici koji ne polože kontinuiranu procenu a koji su pohađali celokupno trajanje kursa će dobiti „Sertifikat o pohađanju“.

Preduslovi

Pre započinjanja ovog kursa, potrebno je da imate temeljno znanje o ISO 50001:2001, kao i Aneksu SL.

Takođe, pre pohađanja tranzicione obuke za proveravača prema standardu ISO 50001:2018 za sisteme menadžmenta energijom, trebalo bi da ste završili oba sledeća modula:

  • CQI/IRCA Aneks SL modul 1 tranzicioni kurs za internog proveravača (1 dan)
  • CQI/IRCA ISO 50001:2018 Modul 2 Tranzicione obuke proveravača (1 dan)

Ako ste već prethodno dovršili CQI/IRCA Aneks SL modul 1 kao deo procesa modularnog CQI/IRCA kursa za prelazak, ne morate ponovo da pohađate modul 1.

Sadržaj kursa

Ovaj kurs se sastoji od tri sesije:

  • Sesija 1: Pregled standarda ISO 50001:2018 i tačke 1-6
  • Sesija 2: ISO 50001:2018, tačka 7
  • Sesija 3: ISO 50001:2018, tačke 8-10

Detalji kursa

Detalji kursa su sledeći:

  • Trajanje kursa: 1 dan
  • Metodologija predavanja: licem u lice
  • Akreditacija: CQI/IRCA

Pouzdani kurs tranzicione obuke prema standardu ISO 50001:2018 za sisteme menadžmenta energijom lidera u svetu u korporativnoj obuci

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca za društvenu odgovornost sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našoj tranzicionoj obuci za proveravača ISO 50001:2018 za sisteme menadžmenta energijom..