Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obavljajte provere prve strane za sistem menadžmenta energijom pomoću SGS-ove ISO 50001:2018 obuke za vodećeg proveravača.

Naša obuka za vodećeg proveravača prema standardu ISO 50001:2018 vam pruža veštine i znanje koji su vam potrebni za obavljanje provera prve strane sistema menadžmenta energijom (EnMS) prema standardu ISO 50001:2018, u skladu sa ISO 19011 i ISO 17021, kao što je primenljivo.

Ovaj kurs su sertifikovali Institut za ovlašćenu kontrolu kvaliteta (CQI) i Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA) – CQI/IRCA broj sertifikacije kursa, 2142– PR 366.

Zašto izabrati SGS-ovu obuku za vodećeg proveravača prema standardu ISO 50001:2018?

Ovaj kurs će vam pomoći da:

 • opišete svrhu EnMS, EnMS standard, EnMS provere i sertifikacije treće strane;
 • objasnite ulogu proveravača za planiranje, sprovođenje, izveštavanje i praćenje EnMS provere u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO 17021-1 gde je to odgovarajuće;
 • planirate, sprovodite, izveštavate i pratite proveru EnMS radi uspostavljanja usklađenosti (ili drugog) sa standardom ISO 50001:2018 i u skladu sa standardom ISO 19011 (i ISO/IEC 17021-1 gde je to odgovarajuće).

Moraćete da pokažete prihvatljiv učinak u svim oblastima obuhvaćenim gore kako biste uspešno dovršili obuku.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji prođu ispit i kontinuiranu procenu, primiće „Sertifikat postignuća“ koji zadovoljava formalnu obuku za sertifikaciju kao CQI/IRCA proveravača/vodećeg proveravača koja važi pet godina.

Polaznici koji ne polože kontinuiranu procenu a koji su pohađali celokupno trajanje kursa će dobiti „Sertifikat o pohađanju“.

Prethodno znanje

Pre započinjanja kursa, polaznici će morati da poseduju prethodno znanje o sledećem:

 • sistemi upravljanja – ciklus „planiraj, uradi, proveri, deluj” (PDCA) i suštinske elemente sistema menadžmenta;
 • ISO 50001:2018 zahtevi – koji mogu biti stečeni dovršetkom CQI/IRCA sertifikovane obuke o osnovama ISO 50001 (EnMS) (ili ekvivalenta).
 • Upravljanje energijom

Imajte u vidu da ovaj kurs nije namenjen da predstavlja kurs za izvršioce ili kurs koji će stvoriti stručnjaka za zakonodavstvo iz oblasti menadžmenta energijom. Takođe nije pogodan za polaznike bez ikakvog prethodnog znanja o standardu ili EnMS.

Sadržaj obuke

Kurs obuhvata:

 • uvod u sisteme menadžmenta energijom;
 • Pregled standarda ISO 50001:2018 i tačke planiranja;
 • ISO 50001:2018: zahtevi tačaka 7-10;
 • EnMS zasnovan na procesu;
 • akreditacija, sertifikacija i kompetentnost proveravača
 • provere: definicija, principi i tipovi;
 • Proces provere;
 • 1. faza provere;
 • 2. faza provere.

Detalji kursa

 • Trajanje kursa: pet dana
 • Metodologija predavanja: direktno
 • Akreditacija: CQI/IRCA

 

Pouzdani kurs, za vodećeg proveravača prema standardu ISO 50001:2018, lidera u svetu u oblasti korporativne obuke

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Obratite nam se još danas da biste saznali više o našoj obuci za vodećeg proveravača prema standardu ISO 50001:2018 ili da biste rezervisali svoju obuku.