Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Saznajte više o svrsi i zahtevima za upravljanje rizicima i razmišljanju zasnovanom na proceni rizika koji se mogu primeniti na bilo koji sistem menadžmenta.

Ova uvodna obuka obuhvata osnove za efikasan menadžment rizikom u bilo kojoj organizaciji, uključujući principe, ISO 31000:2018, odgovornosti rukovodstva, planiranje i integraciju, neprekidnu procenu i poboljšanje, kao i komunikaciju.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka obuke moći ćete da:

  • primenite menadžment rizikom i razmišljanje zasnovano na proceni rizika u korist vaše organizacije;
  • primenite radni okvir za menadžment rizikom – sam okvir i procese koji su potrebni za primenu razmišljanja zasnovanog na proceni rizika na sisteme menadžmenta vaše organizacije;
  • sprovedete procenu rizika i sve elemente koji su obuhvaćeni njime;
  • pratite napredak i neprekidno poboljšavate menadžment rizikom u aktivnostima organizacije;
  • koristite principe menadžmenta rizikom i procese za upravljanje sistemima (ISO 31000:2018).

Obuka je namenjena za

Nadzornike, linijske menadžere i svakoga ko je uključen u upravljanje rizicima na radnom mestu. Nije potrebno nikakvo prethodno znanje.

Informacije o kursu

Trajanje kursa: 45 min
Metodologija predavanja: e-učenje
Akreditacija: SGS

Sertifikacija

Polaznici moraju da završe celokupan kurs i da dobiju prolaznu ocenu od preko 80% tokom konačne procene. Po uspešnom završetku, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Zašto izabrati menadžment rizikom i razmišljanje zasnovano na proceni rizika kompanije SGS?

Kao globalni lider u profesionalnoj obuci, pružamo inovativna rešenja za učenje i razvoj, pokrivajući različite privredne oblasti i delatnosti. Naše kurseve obuke su razvili stručnjaci iz odgovarajućih oblasti tako da pomognu organizacijama i pojedincima da poboljšaju ličnu kompetentnost i veštine - suštinska sredstva koja omogućavaju održivi razvoj poslovanja i konkurentnu prednost.

Pozovite nas još danas da biste saznali kako naša obuka može da podrži vas i vaše poslovanje.