Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS upravljanje kontinuitetom poslovanja: Oslonite se na nas za kontinuitet u poslovanju

Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja vam pomažu da razumete kritične poslovne procese i uticaj prekida. Pomoću naše logističke podrške i drugih usluga upravljanja kontinuitetom poslovanja, povećavate elastičnost organizacije, omogućavate njen oporavak i osiguravate kontinuitet u radu.

Možemo da vam pomognemo da poboljšate profil rizika sa osiguravačima, čime ćete umanjiti premije osiguranja i usaglasiti se sa očekivanjima kontrolora, poslovnih partnera i drugih ključnih zainteresovanih strana. Osim toga, možemo da vam pomognemo da ublažite finansijske posledice incidenata i/ili prekida. Čak i u slučaju katastrofe, naši sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja mogu da povećaju šanse spasavanja organizacije i zaposlenih.

Kada koristite usluge velike mreže naših stručnjaka, budite uvereni da su rešenja za prekide u skladu sa najsavremenijim primerima prakse. Naši stručnjaci će vam pomoći da razumete zahteve standarda za najizdržljivije sisteme upravljanja kontinuitetom poslovanja i poboljšate učinak svojih sistema menadžmenta. Važeća sertifikacija za ISO 22301 standard za sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja dokazuje otpornost vašeg poslovanja. Pored usluga sertifikacije, nudimo i obuku za ISO 22301 standard.

Kao vodeća svetska organizacija za ispitivanje, verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju, nudimo nenadmašnu preciznost, veoma iskusne stručnjake, najsavremenije metode ocenjivanja i prisutnost širom sveta.

Javite nam se odmah da biste saznali više o našoj sveobuhvatnoj ponudi usluga upravljanja kontinuitetom poslovanja.