Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Razumite kako da sprovodite interne provere sistema menadžmenta laboratorijama prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017 uz ovaj SGS-ov kurs obuke za internog proveravača.

ISO/IEC 17015:2017 navodi detalje o zahtevima za stručnost, nepristrasnost i dosledan rad laboratorija. Ovaj kurs vam omoguaćva da obavljate internu proveru dela sistema menadžmenta laboratorijama (LMS) na osnovu standarda ISO/IEC 17025:2017 (ili ekvivalentnog). Omogućava vam i da izveštavate o efikasnoj primeni i održavanju sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO 19011 i da doprinosite stalnom poboljšanju sistema menadžmenta.

Kurs se odnosi na ISO/IEC 17025:2017 kao standard za sisteme menadžmenta koji obezbeđuje kontekst za interne provere. Međutim, ovaj kurs se ne bavi detaljno standardom ISO/IEC 17025:2017.

Zašto izabrati SGS-ou obuku za internog proveravača prema standardu ISO 17025:2017?

Ova obuka će vam omogućiti da:

 • objasnite LMS model zasnovan na procesu za standard ISO/IEC 17025:2017 i ulogu interne provere pri održavanju i poboljšanju LMS – u vezi sa ciklusom planiraj-uradi-proveri-deluj;
 • objasnite ulogu i odgovornosti proveravača za planiranje, sprovođenje, izveštavanje i naknadnu obradu interne LMS provere u skladu sa principima datim u standardu ISO 19011 gde je to prikladno;
 • Planirate, sprovodite, izveštavate i pratite proveru LMS radi uspostavljanja usklađenosti (ili drugog) sa standardom ISO/IEC 17025 i u skladu sa principima datim u ISO 19011 gde je to odgovarajuće).

Polaznici će morati da pokažu prihvatljiv učinak u ovim oblastima kako bi uspešno dovršili obuku.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji pohađaju obuku tokom celokupnog njenog trajanja primiće SGS-ov „Sertifikat o prisustvu“.

Preduslovi

Pre započinjanja obuke, od polaznika se očekuje da razumeju:

 • ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA);
 • sisteme menadžmenta kvalitetom (ISO 9001 ili ekvivalentne);
 • zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017, koji se mogu steći završetkom SGS-ovog kursa obuke „Uvod u ISO/IEC 17025:2017“ ili ekvivalentnog.

Sadržaj obuke

Ovaj kurs se sastoji od sedam sesija:

 • Sesija 1: sistemi menadžmenta laboratorijama (LMS) zasnovani na procesu
 • Sesija 2: provera za stalna poboljšavanja
 • Sesija 3: definicija i principi provere
 • Sesija 4: planiranje i priprema za proveru
 • Sesija 5: aktivnosti na lokaciji
 • Sesija 6: izveštavanje o proveri i praćenje
 • Sesija 7: kompetentnost proveravača i sertifikacija

Detalji kursa

Detalji kursa su sledeći:

 • Trajanje kursa: 2 dana
 • Metodologija predavanja: licem u lice
 • Akreditacija: SGS

Pouzdani kurs za internog proveravača prema standardu ISO/IEC 17025:2017 svetskog lidera u korporativnoj obuci

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca za društvenu odgovornost sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našem kursu za internog proveravača prema standardu ISO/IEC 17025/2017.