Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Poboljšajte svoje znanje o EU propisu o medicinskim sredstvima i kako on može biti primenjen pomoću ovog osnovnog online SGS kursa

Evropski propis o medicinskim sredstvima (MDR) objavljen je u Službenom glasniku Evropske unije 5. maja 2017. godine. Objavljen kao Propis (EU) 2017/745, on pokriva medicinska sredstva i aktivna medicinska sredstva koja mogu da se ugrađuju. Njegovi zahtevi se odnose Evropsku komisiju, kao i na proizvođače medicinskih sredstava, notifikovana tela i nadležne službe država članica. Novi propis je skoro tri puta duži i mnogo strožiji od prethodne Direktive o medicinskim sredstvima (MDR). Trogodišnji prelazni period za sve ekonomske operatore koji rade sa medicinskim sredstvima u Evropi je započeo 25. maja 2017.

Kako bismo pomogli proizvođačima medicinskih sredstava zbog složenosti novog standarda , razvili smo online kurs, sa uvodom u ključne promene i implikacije propisa. Kurs vam takođe omogućava da shvatite kako će MDR uticati na vašu organizaciju.

Ciljevi kursa

Ovaj kurs će učesnicima obezbediti pregled kritičnih promena po pitanju EU Propisa o medicinskim sredstvima, zajedno sa hronologijom primene i uticajem na resurse.

Ciljna publika

Naš kurs obuke je namenjen, ali nije ograničen, na regulatorno osoblje, menadžere, generalne direktore, direktore finansija, zaposlene u delatnosti i korisnike medicinskih sredstava koji žele da nauče nešto o novom propisu.

Sadržaj kursa

Ovaj kurs obuhvata sledeće teme:

  • pregled novog propisa
  • ključne promene kojih morate biti svesni
  • šta EU MDR znači u praksi
  • gde možete pronaći još informacija
  • kviz za testiranje znanja

kriterijumi za završetak.

Polaznici moraju da završe celokupan kurs i da dobiju prolaznu ocenu od preko 8/10 tokom konačne procene. Po dovršetku obuke, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o završetku. Biće vam odobren dvanaestomesečni pristup ovom kursu, počev od datuma kupovine.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našem online kursu pod nazivom Uvod u EU Propis o medicinskim sredstvima.