Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Poboljšajte svoje znanje o EU propisu o medicinskim sredstvima za dijagnostiku in vitro (IVD) i kako on može biti primenjen pomoću ovog osnovnog kursa e-učenja.

Petog maja 2017. godine, EU propis o medicinskim sredstvima za IVD (IVDR) je objavljen u Službenom glasniku Evropske unije. Objavljen kao propis (EU) 2017/746, on pokriva medicinska sredstva za dijagnostiku in vitro, njegovi zahtevi se odnose na Evropsku komisiju, kao i na proizvođače, odobrene organe i nadležne službe država članica. Petogodišnji prelazni period za sve ekonomske operatore koji rade sa medicinskim sredstvima za IVD u Evropi je započeo 25. maja 2017.

Kako bismo pomogli proizvođačima uređaja zbog složenosti novog EU IVDR, razvili smo kurs e-obuke, sa uvodom u ključne promene i implikacije propisa. Kurs pokriva i kako će IVDR zahtevi uticati ina vašu organizaciju.

Ciljevi kursa

Ovaj kurs e-učenja učesnicima obezbeđuje pregled kritičnih promena u po pitanju EU propisa o medicinskim sredstvima za IVD, zahedno sa hronologijom primene i uticaja na resurse.

Ciljna publika

Naš onlajn kurs obuke je namenjen, ali nije ograničen, na regulatorno osoblje, menadžere, generalne direktore, direktore finansija, zaposlene u industriji IVD uređaja i korisnika IVD uređaja koji žele da nauče nešto o novom propisu.

Sadržaj kursa

Ovaj kurs obuhvata sledeće teme:

  • pregled novog propisa 
  • ključne promene kojih morate biti svesni 
  • šta EU propis o medicinskim sredstvima za IVD znači u praksi 
  • gde možete pronaći dalje informacije 
  • kviz za testiranje znanja

kriterijumi za završetak.

Polaznici moraju da završe celokupan kurs i da dobiju prolaznu ocenu od preko 8/10 tokom konačne procene. Po dovršetku obuke, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o završetku. Biće vam odobren dvanaestomesečni pristup ovom kursu, počev od datuma kupovine.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o kursu e-učenja o EU propisu o medicinskim sredstvima za IVD.