Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kako se ne bi utvrdila neusaglašenost sa CPSIA standardima, preporučuje se da vaše osoblje i dobavljači budu upoznati sa CPSIA i njegovom primenom u vašoj delatnosti i na vašim proizvodima. Programi CPSIA obuke SGS-a pružaju pristup stručnom znanju o propisima i najboljem u međunarodnoj obuci.

Naši treneri su stručnjaci i za CPSIA zahteve i najnovije metode obuke. Oni će raditi sa vama da bi stvorili program koji se zasniva na vašim određenim potrebama i koji pokriva najvažnije aspekte CPSIA zakona za vaše poslovanje. Mi takođe osiguravamo da će oni koji završe program imati šire razumevanje CPSI smernica - tako da vaši proizvodi budu usaglašeni u bliskoj budućnosti i kasnije.

Obuka se može obezbediti u obliku kraćih kurseva ili dužih programa, i može se sprovesti na lokaciji ili van lokacije. Svi programi su praćeni materijalom za obuku koji će ostati važan izvor za učesnike i nakon završetka kursa.

Kada poslujete sa SGS, dobijate pristup ne samo znanju i stručnosti savetnika za obuku koji sprovode vaš program: vi pristupate proverenim i potvrđenim metodama obuke koje su firmama širom sveta donele koristi. Ne samo da je akreditovano CPSIA sertifikaciono telo, SGS je i svetski lider u obuci i regulatornim zahtevima.

Naši CPSIA programi za obuku daće značajan doprinos smanjenju rizika da se utvrdi da vaši proizvodi nisu usaglašeni sa CPSIA standardima, i na kraju oni štite da ne dođe do oštećenja ugleda vašeg brenda putem povlačenja proizvoda sa tržišta.