Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Razumite zahteve za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu ISO 45001:2018 ovim SGS-ovim uvodnim kursom.

Standard ISO 45001:2018 je razvijen kao jedan standard za promociju boljeg upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OH&S). Naš uvodni kurs će vam obezbediti razumevanje standarda ISO 45001:2018 – novog ISO standarda za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – njegovih zahteva, sa uputstvima za upotrebu.

Zašto izabrati SGS-ov uvodni kurs za standard ISO 45001:2018?

Ovaj uvodni kurs će vam omogućiti da:

  • razumete zahteve standarda ISO 45001:2018;
  • prepoznate šta će proveravači sistema tražiti;
  • prenesete sve promene u zahtevima specifičnim za OH&S koje su nastale kao rezultat prelaska sa OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018.

Zahtevi za sertifikaciju

Za ovu obuku ne postoje zahtevi za prethodnim znanjem. Međutim, savetujemo polaznicima da poznaju Aneks SL.

Polaznici će morati da demonstriraju prihvatljiv učinak kako bi dobili sertifikat o pohađanju obuke.

Sadržaj kursa

Ovaj kurs će pokriti sledeće teme:

  • pregled ISO 45001:2018 standarda i odredbi 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10;
  • principi OH&S upravljanja;
  • sličnosti i razlike između standarda ISO 45001:2018 i OHSAS 18001:2007.

Pouzdani pružalac obuke o standardu IO 45001_2018

Kao lider u profesionalnoj obuci, nudimo vam opsežno iskustvo u pružanju obuke o sistemima upravljanja i mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Mi utičemo na pojedince, timove i preduzeća, negujući talenat i omogućavajući kontinuirani organizacioni napredak. Naši stručnjaci su partneri sa polaznicima kursa, identifikujući ciljeve za poboljšanje i podržavajući njihov profesionalni put.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našem uvodnom kursu o standardu ISO 45001:2018.