Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pripremite se za prelazak sa standarda OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 standard za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu uz obuku koju sprovodi SGS.

Standard ISO 45001:2018 je dizajniran da bude jedan standard za promociju boljeg upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OH&S) širom sveta. On inkorporira nove koncepte o OH&S upravljanju, pomažući jačanje kako liderstva, tako i upravljanja rizicima i angažovanja radnika. Primena ovog novog standarda za cilj ima da smanji potencijalne rizike na zaposlene i poslodavce, smanjujući trošak izgubljenih radnih dana i regulatornih radnji koje mogu nastati kao rezultat lošeg OH&S upravljanja.

Akreditovana obuka o standardu ISO 45001:2018

Nudimo ovaj kurs obuke koji su sertifikovali Institut za ovlašćenu kontrolu kvaliteta (CQI) i Međunarodni registar sertifikovanih revizora (IRCA) (CQI/IRCA sertifikovani kurs 1857 -PT 251) kako bismo vas upoznali sa:

 • zahtevima novog ISO standarda za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • promenama specifičnim za standard koje su nastale kao rezultat zahteva standarda ISO 45001:2018.

Da biste uspešno ispunili zahteve revizora za CQI/IRCA migraciju, potrebno je dovršiti sledeća dva modula:

 • kurs za prelazak revizora za Aneks SL – modul 1;
 • kurs za prelazak revizora za OHSMS ISO 45001:2018 - modul 2.

NAPOMENA: Ako je polaznik već uspešno dovršio modul 1 za Aneks SL kao deo kursa za prelazak revizora na ISO 9001:2015 ili ISO 14001:2015, on ne mora ponovo da pohađa modul 1.

Sadržaj kursa

Pre pohađanja kursa, polaznici moraju posedovati detaljno znanje o standardu OHSAS 18001:2007 i savetujemo da imaju neko znanje o Aneksu SL. Tokom ove obuke, dovršićete sledeće module:

 • Pregled standarda ISO45001:2018 i odredbe 4, 5 i 6;
 • ISO 45001:2018, odredba 7;
 • ISO 45001:2018 odredbe 8, 9 i 10;
 • ISO 45001:2018 naspram OHSAS 18001:2007.
 • Privatna studija i završni ispit

Nakon završetka ove obuke, moći ćete da:

 • poznajete i razumete zahteve standarda ISO 45001:2018;
 • budete u mogućnosti da prenesete koje su promene u posebnim zahtevima za OHS koje su nastale kao rezultat prelaska sa OHSAS 18001:2007 na najnoviju verziju standarda ISO 45001:2018;
 • imaćete znanje za efikasnu reviziju OHSMS zasnovanog na standardu ISO 45001:2018.

CQI i IRCA sertifikacija

Polaznici koji pohađaju ceo kurs prolaze kroz kontinuiranu procenu i uspešno dovršavaju test „otvorene knjige“ zasnovane na znanju koji će biti izdat zajedno sa „Sertifikatom postignuća“.

Zašto je potrebno izabrati SGS-ovu obuku o standardu ISO 45001:2018?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva da bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Mi utičemo na pojedince, timove i preduzeća, negujući talenat i omogućavajući kontinuirani organizacioni napredak. Naši stručnjaci su partneri sa polaznicima kursa, identifikujući ciljeve za poboljšanje i podržavajući njihov profesionalni put.

kontaktirajte nas kako biste saznali više o ISO 45001:2018 trening mogućnostima.