Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vam daje pregled svrhe i zahteva revidiranog standarda, ISO 13485:2016, za sisteme menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje.

Tokom ove obuke, daćemo vam uvod u ažurirani strandard, uključujući i pregled svrhe i zahteva standarda ISO 13485:2016. Naši predavači će vam pomoći da razumete namenu koja stoji iza novih, revidiranih standarda za sisteme menadžmenta i da saznate kako da uspešno primenite principe menadžmenta kvalitetom na vašu organizaciju.

Ovu obuku drže kvalifikovani stručnjaci i namenjen je svima koji rade sa medicinskim uređajima i koji su odgovorni za razvoj ili rad sa sistemom za menadžment kvalitetom (QMS).

Kurs se sastoji iz prezentacija i radionica .

Kontaktirajte odmah SGS za više informacija o našim kursevima obuke za standard ISO 13485:2016.