Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Gledajući dalje od sertifikovane drvne građe, napredna obuka o CoC spaja FSC™ standarde za kontrolisano poreklo drveta, reciklirani materijal i poslovanje na više lokacija.

Ovaj kurs, koji su napravili naši stručnjaci za šumarske proizvode, prepoznaje važnu ulogu recikliranih materijala, kontrolisanog porekla drveta i proizvoda sa više lokacija u zaštiti šuma, u vreme kada ispunjavanje zahteva potrošača i delatnosti zahteva sertifikaciju lanca nadzora.

Ciljevi kursa o naprednim sistemima FSC „lanca nadzora“

Nakon završetka ove obuke polaznici će imati jasno razumevanje:

 • zahteva za poreklo FSC kontrolisanog drveta STD-40-005 V3-1 (FSC standard za kontrolisano drvo); 
 • FSC standarda za poreklo recikliranog materijala STD-40-007 V2-0 (FSC standard za reciklirani materijal);
 • FSC standarda za sertifikaciju lanca nadzora za više lokacija STD-40-003 V2-1 (FSC standard za COC na više lokacija). 

Tokom obuke, pokrićemo teme uključujući:

 • uvod u FSC standard za kontrolisano drvo – sistem temeljne analize, sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), FSC STD 30-010 FM kontrolisano drvo i strukturu i svrhu standarda.
 • FSC standard za kontrolisano drvo:
  • Deo I (1+2): DDS i informacije – DDS primena i održavanje, kao i poreklo informacija.
  • Deo I (3): procena rizika – procena rizika i hijerarhija odlučivanja.
  • Deo I (4): ublažavanje rizika – ublažavanje rizika i kontrolne mere.
  • Deo II: sistem menadžmenta kvalitetom – kompetentnost, dokumentacija i evidencija, javno dostupne informacije, doprinos zainteresovanih strana i prigovori.
 • FSC standard za reciklirani materijal – uvod, termini i definicije:
  • kupovina recikliranih materijala dobijenih iz šuma;
  • potvrda i nadzor dobavljača;
  • kontrolisanje materijala i klasifikacija po prijemu
  • program provere dobavljača;
  • prilog I: primeri recikliranog materijala od drveta;
  • prilog II: primeri recikliranog papirnog materijala.
 • FSC CoC standard za više lokacija:
  • DEO I: kvalifikovanost;
  • DEO II: posebni zahtevi za CoC sertifikaciju više lokacija i grupe;
  • PRILOG A. Poređenje CoC zahteva za jednu lokaciju, više lokacija i grupu;
  • PRILOG B: zahtevi za izdavanje CAR-ova od strane centralne kancelarije.

Potrebno je da svaki učesnik bude prisutan 100% vremena kako bi dovršio kurs i razumeo FSC standarde za „lanac nadzora“ i normativna dokumenta. Po uspešnom završetku ovog jednodnevnog kursa, polaznicima će biti izdata potvrda o prisustvu.

Zašto izabrati SGS-ovu obuku o FSC „lancu nadzora“?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva da bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Mi utičemo na pojedince, timove i preduzeća, negujući talenat i omogućavajući kontinuirani organizacioni napredak. Naši stručnjaci su partneri sa polaznicima kursa, identifikujući ciljeve za poboljšanje i podržavajući njihov profesionalni put.

Obratite nam se da biste saznali više.