Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o proizvodima za ličnu i kućnu negu – steknite veštine i poslušajte detaljne savete potrebne za upravljanje svim zahtevima u vezi sa kvalitetom i bezbednošću u industrijama lične i kućne nege.

Praćenje najnovijih tendencija u oblasti lične nege i obuke iziskuje mnogo vremena. Naši stručnjaci se stalno informišu o promenama i revizijama međunarodnih standarda i propisa za proizvode za ličnu i kućnu negu. Zbog toga vam nudimo niz kurseva o proizvodima za ličnu i kućnu negu, kako biste znali na koji način najnovije promene utiču na vaše proizvode i zahteve za usaglašenošću.

Naši kursevi pružaju obuku iz različitih oblasti, u koje spadaju:

  • Izveštaji o bezbednosti kozmetičkih proizvoda i ocenjivanja toksikoloških rizika za evropsko i američko tržište
  • Dobra proizvođačka praksa (GMP) 
  • BRC provere i osvešćenost, primena i obuka o veštinama proveravanja

Svi kursevi sadrže najnovije precizne podatke o važećim i predstojećim zakonima kojih treba da budete svesni, kao što su:

  • Evropska direktiva o kozmetičkim proizvodima 76/768/EEC
  • REACH
  • Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije (CLP)
  • Kalifornijski predlog 65

Zašto treba da izaberete SGS-ovu obuku o proizvodima za ličnu i kućnu negu?

Kao vodeća svetska organizacija za kurseve obuke o proizvodima za ličnu i kućnu negu, nudimo vam nenadmašno iskustvo i resurse koji će vam pružiti najbolju moguću obuku u okviru vaših sredstava. Naša svetska mreža kvalifikovanih instruktora vodi računa o tome da stičete veštine i dobijate detaljne savete za upravljanje svim zahtevima u vezi sa kvalitetom i bezbednošću u industrijama lične i kućne nege.

Javite nam se da biste saznali nešto više o tome kako naši kursevi obuke o proizvodima za ličnu i kućnu negu mogu da pomognu vama i vašoj organizaciji.

Unapređenje ljudi i preduzeća sa SGS Akademijom

Kao globalni lider u profesionalnoj obuci, nudimo centre izvrsnosti širom sveta, pružajući najbolja rešenja za učenje i razvoj koja su prilagođena upravo vašim potrebama.

Dokazali smo svoju uspešnost u vođenju javnih, kao i kurseva na mreži i u okviru firme za najveće svetske kompanije i vladine organizacije. Osim toga, uz naše stručne i iskusne trenere koji poseduju praksu u svojoj oblasti, naša obuka nije samo teorija, već vam donosi i dragocene uvide iz realnog života. Kao rezultat toga, možete imati poverenja u nas da ćemo vam isporučiti veoma kvalitetnu i doslednu obuku i razvoj na svakom nivou vaše organizacije i to bilo gde na svetu.

Koja god da je vaša delatnost, koja god da je tematika, kontaktirajte nas da biste saznali kako SGS akademija može da vam pomogne.