Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovi kursevi obuke o funkcionalnoj sigurnosti za automobilsku industriju - Modul K4, koncept i dizajn sistema upravljanja funkcionalnom sigurnošću (FSM).

Nadograđujući se na lekcije iz modula K3, ovaj kurs se fokusira na razvoj sistema, koncepte tehničke bezbednosti i dizajn sistema. Pored toga, obrađena su pitanja u odnosu na definiciju interfejsa između OEM i dobavljača. Poznavanje i razumevanje relevantnih interakcija učenika se proširuje kroz slikovite vežbe.

Sadržaj:

  • Definicija interfejsa između OEM i njihovih dobavljača, kao i između samih dobavljača
  • Definicija zahteva za tehničkom bezbednošću u odnosu na sistem i sve dodeljene podsisteme
  • Razrada koncepta tehničke bezbednosti korišćenjem primera iz modula K3, uključujući specifikacije hardverskog/softverskog interfejsa
  • Potrebni testovi integracije i koraci procesa kroz odobrenje proizvodnje

Obuka o funkcionalnoj sigurnosti od poverenja od vodećeg pružaoca kurseva

Naše kurseve drže stručnjaci za funkcionalnu sigurnost i iskusni predavači. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našoj obuci o funkcionalnoj sigurnosti u automobilskoj industriji (Modul K4).