Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka o primeni sistema bezbedne i kvalitetne hrane (SQF) obezbeđuje zajednički pristup prilikom primene SQF sistema.

SQF kôd je jedinstven po tome što ima tri nivoa sertifikacije koji ukazuju na stepen razvoja sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane dobavljača.

Naši kursevi obuke obuhvataju zahteve SQF koda, preduslovne programe i planove u vezi sa kvalitetom i bezbednošću hrane. Ono što je važno je da će učesnici naučiti da primenjuju, održavaju i proveravaju SQF sistem. Obuka je namenjena pojedincima koji se bave planiranjem i primenom SQF sistema i nameravaju da postanu stručnjaci za SQF sisteme.

Svi učesnici moraju da poznaju primenu HACCP načela.

Nakon obuke postajete kompetentni za SQF program i ispunjavate zahteve obuke o SQF sistemima, odnosno postajete stručnjak za SQF sisteme.

Javite se što pre SGS-u kako biste saznali nešto više o SGS-ovoj obuci o primeni sistema bezbedne i kvalitetne hrane.