Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka o primeni GMP, HACCP i FSMA preventivnih kontrola u prehrambenoj oblasti koju sprovodi SGS - saznajte kako da uspešno primenite kombinovani sistem GMP, HACCP i FSMA preventivnih kontrola.

FSMA menja fokus prehrambene industrije sa reagovanja na događaje kontaminacije na njihovo sprečavanje. Primena preventivnih kontrola u industriji hrane za ishranu ljudi predstavlja jednu od osnova usaglašenosti sa FSMA. Naša obuka će vam pokazati kako da primenite kombinovani sistem GMP, HACCP i FSMA preventivnih kontrola u oblasti ishrane ljudi. To će pomoći vašoj organizaciji da postigne usaglašenost sa zahtevima šema baziranih na HACCP, ali i propisom FSMA o preventivnim kontrolama.

Zašto izabrati obuku o primeni GMP, HACCP i FSMA preventivnih kontrola za hranu za ljudsku ishranu koju sprovodi SGS?

Ovaj kurs koristi niz radionica kako bi polaznike naučio o zahtevima HACCP i FSMA preventivnih kontrola za ljudsku ishranu i kako da ih uspešno primene.

Nakon završetka obuke moći ćete da:

 • identifikujete i kontrolišete opasnosti;
 • uspostavite kritičnu kontrolnu tačku (CCP) i zahteve upravljanja preventivnim kontrolama;
 • napravite radni kombinovani HACCP/FSMA plan bezbednosti hrane;
 • uspostavite efikasne procedure za vođenje evidencije radi dokumentovanja sistema za bezbednost hrane.

Ovaj kurs je namenjen za:

 • menadžere za bezbednost hrane;
 • timove za primenu;
 • interne proveravače;
 • konsultante;
 • one koji žele da ispune HACCP zasnovane (npr. GFSI priznate) šeme;
 • svakoga ko je zainteresovan za održavanje integrisanog sistema usaglašenog sa FSMA propisom o preventivnim kontrolama.

Kurs obuhvata sledeće:

 • pregled i istorija HACCP;
 • koncepti HACCP i preventivnih kontrola;
 • preliminarni koraci za analizu opasnosti;
 • zajedničke elemente HACCP i FSMA;
 • biološke, hemijske, fizičke, radiološke i ekonomski motivisane opasnosti;
 • razvoj dijagrama toka;
 • razvoj kombinovanog HACCP plana za bezbednost hrane;
 • kvantitativne i kvalitativne metode analize opasnosti;
 • dobre proizvođačke prakse;
 • kritične kontrolne tačke kao preventivne kontrole;
 • preventivne kontrole i CCP nadzor i upravljanje.

Preduslovi

Polaznici koji pohađaju ovaj kurs bi trebalo da poseduju znanje o sistemima za bezbednost hrane.

Detalji kursa

 • Trajanje: 2,5 dana
 • Akreditacija: SGS
 • Metodologija predavanja: licem u lice, virtuelna obuka (na mreži) koju vodi instruktor

Po završetku kursa, dobićete SGS sertifikat.

Pouzdana obuka o bezbednosti hrane koju pruža vodeća kompanija za držanje obuka

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našoj obuci o uspostavljanju i primeni GMP, HACCP i FSMA preventivnih kontrola.