Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka o FSPCA kvalifikovanim pojedincima za preventivne kontrole (PCQI) za hranu za životinje koju sprovodi SGS - steknite svoj PCQI sertifikat.

Unutar postrojenja za preradu hrane, PCQI je presudan za pripremu i sprovođenje plana bezbednosti hrane, za validaciju preventivnih kontrola i još mnogo toga. Možete da postanete PCQI za hranu za životinje ako uspešno završite našu specijalizovanu obuku.

Zašto izabrati obuku o FSPCA kvalifikovanim pojedinicima za preventivne kontrole (PCQI) za hranu za životinje koju sprovodi SGS?

Ovaj kurs obuhvata obuku koju je razvio FSPCA i koristi standardni plan koji priznajte FDA. Učesnici će učestvovati u diskusijama tokom predavanja, na interaktivnim vežbama grupnih radionica, pojedinačnim aktivnostima učenja i informativnim sesijama. Po uspešno završenom kursa, kvalifikovaćete se kao PCQI za hranu za životinje i steći zvanični FSPCA PCQI sertifikat koji izdaje Udruženje zvaničnika za hranu i lekove (AFDO). Kurs je namenjen onima koji žele da prikažu da ispunjavaju zahteve obuke za PCQI za hranu za životinje. Namenjen je onima koji:
 • pripremaju planove za bezbednost hrane;
 • validiraju - potvrđuju preventivne kontrole;
 • proveravaju zapise;
 • sprovode ponovnu analizu planova za bezbednost hrane;
 • obavljaju druge relevantne aktivnosti koje se odnose na hranu.

Teme kursa obuhvataju sledeće:

 • pregled propisa, pregled plana za bezbednost hrane;
 • dobre proizvođačke prakse i druge potrebne programe (PRP);
 • biološke opasnosti po bezbednost hrane;
 • hemijske, fizičke i ekonomski motivisane opasnosti po bezbednost hrane;
 • preliminarni koraci u razvoju plana za bezbednost hrane;
 • resurse za planove za bezbednost hrane;
 • analiza opasnosti i određivanje preventivnih kontrola;
 • preventivne kontrole prerade;
 • preventivne kontrole čistoće;
 • preventivne kontrole lanca snabdevanja;
 • procedure verifikacije i validacije;
 • procedure vođenja evidencija i zapisa;
 • plan opoziva; FSPCA propis.

Preduslovi

Preporučuje se da polaznici koji pohađaju ovaj kurs poseduju prethodno znanje o GMP, HACCP ili iskustvo u sistemima za upravljanje hranom za životinje.

Detalji kursa

 • Trajanje: 3 dana
 • Akreditacija: FSPCA, AFDO
 • Metodologija predavanja: licem u lice, virtuelna obuka (na mreži)

Po uspešno završenom kursu, polaznici će dobiti zvaničan FSPCA PCQI sertifikat, kojeg izdaje Udruženje zvaničnika za hranu i lekove (AFDO).

Pouzdana obuka o bezbednosti hrane koju pruža vodeća kompanija za držanje obuka

Kao vodeća kompanija u oblasti profesionalne obuke o bezbednosti hrane, posedujemo temeljno poznavanje standardizovanog kurikuluma kojeg priznaje FDA. Oslanjamo se na godine iskustva u obuci širom sveta kako bismo vas podržali na vašem putu profesionalnog usavršavanja.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o obuci o PCQI za hranu za životinje.