Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za FSMA kvalifikovanog pojedinca za preventivne kontrole (PCQI) – dobijte svoj FSPCA PCQI sertifikat za FDA FSMA preventivne kontrole hrane za ishranu ljudi.

Kao vodeća uloga u okviru postrojenja za preradu hrane, kvalifikovani pojedinac za preventivne kontrole je presudan za pripremu i sprovođenje plana bezbednosti hrane, za validaciju preventivnih kontrola i još mnogo toga. Postanite kvalifikovani pojedinac za preventivne kontrole uspešnim završetkom ove specijalizovane obuke u okviru standardizovanog nastavnog plana kojeg priznaje FDA.

Zašto izabrati PCQI obuku koju sprovodi SGS?

Mi vam možemo pomoći da:

 • Postanete kvalifikovani pojedinac za preventivne kontrole;
 • Steknete zvanični FSPCA PCQI sertifikat, kojeg izdaje Asocijacija zvaničnika za hranu i lekove (AFDO); 
 • Učestvujete u obuci koju je razvio FSPCA, koristeći standardizovani nastavni plan kojeg priznajte FDA.

Teme kursa obuhvataju sledeće:

 • Pregled regulativa o hrani; 
 • Pregled plana za bezbednost hrane; 
 • Dobre proizvođačke prakse (GMPs) i druge PRP; 
 • Biološke opasnosti po bezbednost hrane; 
 • Hemijske, fizičke i ekonomski motivisane opasnosti po bezbednost hrane; 
 • Preliminarne korake u razvoju plana za bezbednost hrane; 
 • Resurse za planove za bezbednost hrane; 
 • Analizu opasnosti i određivanje preventivnih kontrola; 
 • Preventivne kontrole prerade; 
 • Preventivne kontrole alergena u hrani; 
 • Preventivne kontrole čistoće; 
 • Preventivne kontrole u lancu snabdevanja; 
 • Procedure verifikacije i validacije; 
 • Procedure vođenja evidencija i zapisa; 
 • Plan opoziva; 
 • Pregled FSPCA propisa.

Kvalifikujte se kao PCQI uz svetskog lidera u pružanju obuke

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, nudimo vam stručnost bez premca kad su u pitanju zahtevi kako da postanete kvalifikovani pojedinac za preventivne kontrole, kao i temeljno poznajvanje standardizovanog nastavnog plana kojeg priznaje FDA.

Ovaj kurs je namenjen onima koji žele da ispune zahteve obuke za PCQI, uključujući:

 • direktore/potpredsednike za bezbednost hrane; 
 • menadžere za održavanje; 
 • supervizore u proizvodnji; 
 • rukovodioce u proizvodnji; 
 • supervizore za higijenu; 
 • menadžere postrojenja; 
 • koordinatore i menadžere za obezbeđivanje kvaliteta; 
 • menadžere za bezbednost; 
 • supervizore za obuku; 
 • vodeće tehničare; 
 • supervizore i menadžere za pakovanje; 
 • osoblje na regulatornim poslovima.

Preduslovi

Preporučuje se prethodno poznavanje GPM i HACCP ili iskustvo u sistemima za bezbednost hrane. Polaznicima na mreži će biti potreban računar sa vezom sa internetom i telefonska veza.

Detalji kursa

Trajanje: 2,5 dana 
Akreditacija: FSPCA, AFDO 
Metodologija predavanja: Licem u lice, virtuelna obuka (na mreži) koju vodi instruktor

Po uspešno završenom kursu, polaznici će dobiti zvaničan FSPCA PCQI sertifikat, kojeg izdaje AFDO.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našoj obuci za kvalifikovanog pojedinca za preventivne kontrole (PCQI).