Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Razumite FSMA zahteve po pitanju higijene hrane i preventivne kontrole i kako da umanjite rizike povezane sa opasnostima za hranu sa SGS-ovom obukom o FSMA praksama u higijeni hrane

FSMA pravila o preventivnoj kontroli hrane za ishranu ljudi navode obuku o higijeni hrane kao osnovni zahtev za pojedince koji proizvode, obrađuju, pakuju ili rukuju sa hranom. Ovaj kurs je uvod u FSMA zahteve po pitanju higijene hrane.

Zašto da odaberete SGS-ovu obuku o FSMA praksama za higijenu hrane?

Ovaj kurs će vam pomoći da:

 • Steknete pregled ključnih elemenata FSMA zahteva po pitanju higijene hrane i preventivne kontrole povezanih sa osobljem u proizvodnji i obradi;
 • Razumete zahteve za održavanje radnog okruženja koje umanjuje rizike usled opasnosti u vezi sa hranom.

Pouzdana obuka o FSMA praksama za higijenu hrane koju pruža vodeća kompanija za držanje obuka

Kao lider u profesionalnoj obuci, nudimo stručnost bez premca u zahtevima FSMA za preventivne kontrole hrane za ishranu ljudi.

Detalji kursa:

 • Trajanje kursa: Jedan dan
 • Metodologija predavanja: Licem u lice, virtuelna obuka (na mreži) koju vodi instruktor 
 • Akreditacija: SGS

Po uspešnom završetku, polaznici će dobiti SGS sertifikat.

Sadržaj kursa

Modul 1: Uvod

 • Preventivne kontrole hrane za ishranu ljudi
 • Kritične kontrole tačke (CCPs)
 • Preventivne kontrole hrane za ishranu ljudi - koraci
 • Programi preduslova (PRPs) i trenutne dobre proizvođačke prakse (GMPs)
 • Cilj preventivnih kontrola sistema hrane za ishranu ljudi

Modul 2: Opasnosti povezane sa bezbednošću hrane

 • Opasnosti povezane sa hranom – definicija
 • Identifikacija potencijalnih opasnosti povezanih sa hranom
 • Kategorije opasnosti povezanih sa hranom:
  • biološke;
  • hemijske;
  • fizičke;
  • radiološke;
  • alergeni.
 • Nadzor opasnosti povezanih sa hranom

Modul 3: Zdravlje i higijena zaposlenih

 • Preventivne mere da hrana ostane bezbedna
 • Procedure pranja ruku
 • Dobre prakse lične higijene kako bi hrana ostala bezbedna

Modul 4: Rukovanje hranom i njeno skladištenje

 • Prijem inspekcijskih mera predostrožnosti
 • Vizuelna inspekcija isporuke kamionom
 • Uvod u skladištenje
 • Smernice za skladištenje

Modul 5: Obrada hrane

 • Kako da kontrolišete bezbednost hrane tokom obrade hrane i sirovina
 • Pet principa bezbednosti hrane
 • Čišćenje postrojenja i opreme
 • Sredstva za dezinfekciju i njihova upotreba
 • Programi kontrole štetočina
 • Održavanje i kalibracija opreme
 • Kritične kontrolne tačke

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o FSMA obuci o higijeni hrane