Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka iz programa za nadzor životne sredine (EMP) za postrojenja za hranu – saznajte kako da projektujete i primenite program EMP i ispoštujete zahteve FSMA.

Patogeni u hrani koji su dovodili do povlačenja proizvoda i epidemija periodično mogu biti pronađeni u sredinama za proizvodnju hrane. Ponekad, ti patogeni su skriveni duboko u opremi i drugim oblastima, odakle ih je nemoguće ukloniti rutinskim čišćenjem. FSMA propis o preventivnim kontrolama hrane za ljude zahteva od proizvođača gotove hrane (eng. ready to eat, RTE) da primene EMP i upravljaju njime kako bi nadgledali RTE okruženje i smanjili rizike od kontaminacije. Naš kurs će vam pokazati kako da ispunite ovaj FSMA zahtev.

Šta ćete naučiti?

Ovaj kurs pokriva projektovanje i primenu EMP, počev od utvrđivanja rizičnih patogena, na osnovu sirovih materijala i gotovih proizvoda. On koristi studije slučaja i praktične primere kako bismo pokazali kako da sprovedete temeljnu istragu i utvrdite da li je primarni izvor kontaminacije lociran i otklonjen.

Po završetku kursa, razumećete važne aspekte EMP, uključujući uzorkovanje i zone, upravljanje podacima i naprednu istragu. Moći ćete da napravite plan koji je specifičan za vašu organizaciju.

Kurs je namenjen proizvođačima RTE hrane koje FSMA obavezuje da primene EMP.

Preduslovi

Preporučuje se da polaznici koji pohađaju ovaj kurs poseduju prethodno znanje o:

  • analizi opasnosti;
  • preventivnim kontrolama;
  • osnovnoj mikrobiologiji hrane;
  • upravljanju bezbednošću hrane.

Detalji kursa

  • Trajanje kursa: Jedan dan
  • Metodologija predavanja: Licem u lice, virtuelna obuka (na mreži) koju vodi instruktor 
  • Akreditacija: SGS

Po uspešnom završetku, polaznici će dobiti SGS sertifikat.

Pouzdana obuka o bezbednosti hrane koju pruža vodeća kompanija za držanje obuka

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Kontaktirajte nas još danas da biste rezervisali svoje mesto na EMP obuci za postrojenja za hranu.