Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka o razvoju i primeni FSMA preventivnih kontrola u oblasti hrane koju sprovodi SGS - steknite razumevanje praktične primene FSMA pravila o preventivnim kontrolama u oblasti hrane namenjene ishrani ljudi.

FSMA pravilo o Preventivnim Kontrolama vezanim za hranu (pravilo o PK hrane za ishranu ljudi) zahteva da postrojenja za proizvodnju hrane imaju plan za bezbednost hrane koji obuhvata analizu opasnosti i preventivne kontrole zasnovane na rizicima. Naš kurs će vam pokazati kako da primenite FSMA pravila.

Zašto izabrati obuku o uvođenju FSMA preventivnih kontrola koju sprovodi SGS?

Ovaj kurs će vam pokazati kako da postignete usaglašenost sa zahtevima FSMA sprovođenjem analize opasnosti, identifikovanjem preventivnih kontrola i upravljanjem njima, kao i sastavljanjem dokumentacije. On pokriva praktičnu primenu pravila o PK hrane za ishranu ljudi, uključujući GMP (poddeo B), analizu opasnosti, preventivne kontrole i plan bezbednosti hrane. Koristi studije slučaja i praktične primere.

Kurs je namenjen onima koji traže smernice o praktičnoj primeni FSMA pravila o PK hrane za ishranu ljudi.

Preduslovi

Preporučuje se da polaznici koji pohađaju ovaj kurs poseduju prethodno znanje o GMP (dobrim proizvođačkim praksama), HACCP ili iskustvo u sistemima za bezbednost hrane.

Detalji kursa

  • Trajanje: 2,5 dana
  • Akreditacija: SGS
  • Metodologija predavanja: licem u lice, virtuelna obuka (na mreži) koju vodi instruktor

Po završetku kursa, dobićete SGS sertifikat.

Pouzdana obuka o bezbednosti hrane koju pruža vodeća kompanija za držanje obuka

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati u vašem profesionalnom putu razvoja.

Kontaktirajte nas još danas kako biste saznali više o našoj obuci o razvoju i primeni FSMA preventivnih kontrola za hranu za ishranu ljudi.