Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka o propisima EU o drvnoj građi koju pruža kompanija SGS omogućava vam da razumete svoju ulogu i odgovornosti kada prvi put iznosite drvnu građu na evropsko tržište.

Propis Evropske Unije 995/2010 utvrđuje obaveze trgovaca koji po prvi put iznose drvnu građu i proizvode od drvne građe na evropsko tržište. Trgovci moraju imati aktivan delotvoran sistem za sveobuhvatnu analizu pre marta 2013. godine kada će ovaj propis stupiti na snagu.

Zašto treba da izaberete obuku o propisima EU o drvnoj građi koju pruža kompanija SGS?

Ovaj kurs pruža polaznicima razumevanje EU propisa o drvnoj građi. On razjašnjava odredbe propisa koje se odnose na:

  • trgovce (organizacije ili pojedince odgovorne za iznošenje drvne građe na evropsko tržište)
  • zahteve za sistem za sveobuhvatnu analizu (uključujući mehanizme za prikupljanje informacija, sprovođenje procene rizika i ublažavanje rizika)
  • ulogu lanca nadzora i programe verifikacije trećih strana

Ovaj jednodnevni kurs je namenjen trgovcima kako bi razumeli i analizirali zahteve člana 4 (Obaveze trgovaca) i člana 6 (Sistemi za sveobuhvatnu analizu) i drugih srodnih članova propisa Evropske Unije o drvnoj građi.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našoj obuci o propisima EU o drvnoj građi.