Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka za internog proveravača za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) prema ISO 22000 - razvijte veštine za sprovođenje i sastavljanje internih provera.

Učesnici će steći znanje i veštine koje su potrebne za obavljanje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću hrane i moći će da doprinose stalnom poboljšanju sistema upravljanja. Od vas se očekuje da pre pohađanja ovog kursa posedujete znanje o FSMS i ISO 22000:2005. Osnovno znanje se stiče na obuci o upoznavanju sa sistemima menadžmenta bezbednošću hrane.

Nakon završetka obuke, kandidati će moći da:

  • opišu odgovornosti internog proveravača i ulogu internih provera u održavanju i poboljšavanju sistema upravljanja,
  • opišu svrhu i strukturu standarda ISO 22000:2005 u skladu sa procesima u okviru lanca hrane i modelom analize opasnosti koji se zasniva na FSMS,
  • planiraju, sprovode i izveštavaju o internoj proveri kao sastavnom delu sistema menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa standardom ISO 19011.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbi igranja uloga.

Zašto treba da izaberete SGS-ovu obuku za interne proveravače u skladu sa standardom ISO 22000?

Naše kurseve drže iskusni predavači koji su stručnjaci za sisteme menadžmenta kvalitetom. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Kontaktirajte SGS još danas da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za internog proveravača prema standardu ISO 22000.