Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Relevantna dokumentacija je od suštinskog značaja za primenu sistema u skladu sa zahtevima ISO 22000:2005 standarda.

Obuke drže ovlašćena lica koja znaju uspešno da planiraju i pripremaju dokumenta u skladu sa zahtevima ISO 22000:2005 standarda.

Po završetku obuke imaćete sledeće veštine:

  • Razumevanje osnova ISO 22000 sistema menadžmenta bezbednošću hrane
  • Poznavanje dokumenata i potrebne strukture za primenu ISO 22000:2005 standarda
  • Objašnjavanje i ustanovljavanje uputstava i procedura
  • Pregledanje i primenjivanje sistemske dokumentacije

Obuka se zasniva na materijalima u vezi sa studijama slučajeva i praktičnim vežbama.

Javite se SGS stručnjaku odmah da biste saznali nešto više o SGS obuci o primeni ISO standarda.