Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kurs obuke o primeni standarda ISO 22000:2018 za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane – saznajte kako da planirate primenu standarda ISO 22000:2018 u bilo kojoj organizaciji.

Kroz ovu obuku polaznici će steći znanje i veštine koji su potrebni za:

  • bolje razumevanje zahteva ISO 22000:2018;
  • efikasnu primenu i održavanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji;
  • davanje doprinosa stalnim poboljšavanjima sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Po završetku ovog kursa, polaznici će:

  • poznavati i razumeti zahteve standarda ISO 22000:2018;
  • moći da planiraju primenu standarda ISO 22000:2018 u bilo kojoj organizaciji.

Sertifikacija

Polaznici koji su prisustvovali tokom punog trajanja kursa, dobiće sertifikat o pohađanju.

Preduslovi

Za pohađanje ovog kursa nije potrebno nikakvo prethodno znanje. Međutim, određeno znanje o FSMS standardima, QMS standardima, konceptima bezbednosti hrane i HACCP principima bi bilo od velike koristi.

Zbog čega SGS?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva kako bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se da biste saznali više o našem kursu obuke za primenu standarda ISO 22000:2018.