Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za prelazak proveravača na ISO 22000:2018 – razumite zahteve standarda ISO 22000:2018 i promene u odnosu na ISO 22000:2005.

Kroz ovu obuku polaznici će steći znanje i veštine koji su potrebni za:

  • obavljanje provere dela sistema menadžmenta bezbednošću hrane na osnovu standarda ISO 22000 ili sličnog njemu; 
  • izveštavanje o efikasnoj primeni i održavanju sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO 19011; 
  • davanje doprinosa stalnim poboljšavanjima sistema menadžmenta.

Po završetku ovog kursa, polaznici će:

  • umeti zahteve standarda ISO 22000:2018; 
  • preneti sve promene u zahtevima specifičnim za FSMS koje su nastale kao rezultat prelaska sa standarda ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018.

Ovo je kurs obuke koji su sertifikovali Institut za ovlašćenu kontrolu kvaliteta (CQI) i Međunarodni registar sertifikovanih revizora (IRCA): 2000-PT 254.

Sertifikacija

Polaznici koji prođu ispit i kontinuiranu ocenu, dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci koji zadovoljava formalne zahteve za obukom pojedinca koji traži sertifikaciju kao IRCA proveravač ili vodeći proveravač. Sertifikat o obuci važi pet godina od datuma poslednjeg dana kursa u svrhe sertifikacije proveravača za CQI/IRCA.

Polaznici koji ne prođu kontinuiranu ocenu, a prisustvovali su tokom punog trajanja kursa, dobiće sertifikat o pohađanju.

Preduslovi

Pre započinjanja ovog kursa, polaznici bi trebalo da poseduju detaljno znanje o standardu ISO 22000:2015. Savetujemo da imaju i prethodno znanje o Aneksu SL.

Zbog čega SGS?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva kako bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se da biste saznali više o našem kursu obuke za prelazak proveravača na standard ISO 22000:2018.