Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka analizira svrhu i zahteve programa sertifikacije za analizu opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP).

Obuka obuhvata i dobru proizvođačku praksu komisije „Codex Alimentarius“ i prve korake ka sistemima kompletne analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP). Uvodi vas u radionice za proceduralno pisanje i pregled provera dobre proizvođačke prakse.

Usaglašenost sa standardom HACCP i sertifikacija za njega upozoravaju na opasnosti koje utiču na bezbednost i higijenu hrane. Na taj način organizacija pokazuje da vodi računa o proizvodnji i trgovini bezbednom hranom, što je posebno korisno kada organizaciju kontrolišu regulatorna tela ili zainteresovane strane.

Obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem i primenom standarda HACCP ili programa za sertifikaciju za dobru proizvođačku praksu ili njihovim upravljanjem. Ako planirate da završite druge obuke o standardu HACCP kao što su obuka o internoj proveri ili obuka za glavnog proveravača, tokom ove obuke ćete steći znanje o standardu HACCP na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o obuci o standardu HACCP.