Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kurs obuke za vodećeg proveravača za FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 Sisteme menadžmenta bezbednošću hrane FSMS) – saznajte kako da sprovodite provere FSMS-a preko prve, druge i treće strane prema FSSC 22000 v5.

Ovaj kurs će obezbediti polaznicima znanje i veštine za obavljanje provera FSMS-a preko prve, druge ili treće strane prema sistemu FSSC 22000 v5, u skladu sa standardima ISO 19011:2018, ISO/TS 22003:2013 i ISO/IEC 17021:215, kao što je primenjivo.

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći da:

  • opišu svrhu FSMS-a, FSMS standarda, provera uprave i sertifikacije preko treće strane;
  • objasne ulogu proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnom praćenju FSMS provere u skladu sa standardom ISO 19011:2018 (i ISO TS/22003:2013, uključujući ISO 17021-1:2015, kao što je primenjivo);
  • planiraju, sprovode i naknadno prate proveru FSMS-a da bi ustanovili usklađenost ili neusklađenost sa ISO 22000/FSSC 22000 ili prihvatljivim ekvivalentom, u skladu sa ISO 19011:2018 (i ISO TS/22003:2013, uključujući ISO 17021-1:2015, kao što je primenjivo).

Ovaj kurs je odobrio FSSC 22000 i sertifikovan je od strane Instituta za ovlašćenu kontrolu kvaliteta (CQI) i Međunardonog registra sertifikovanih proveravača: CQI/IRCA broj sertifikacije obuke: 2207-PT 368.

Sertifikacija

Polaznici koji prođu ispit i kontinuiranu procenu, primiće sertifikat postignuća koji zadovoljava formalne zahteve za obukom pojedinca koji traži sertifikaciju kao CQI/IRCA proveravač ili vodeći proveravač. Sertifikat o obuci važi pet godina od datuma poslednjeg dana kursa u svrhe sertifikacije proveravača za CQI/IRCA.

Polaznici koji ne prođu kontinuiranu ocenu, a prisustvovali su tokom punog trajanja kursa, dobiće sertifikat o pohađanju.

Polaznici koji padnu na pismenom ispitu i prođu kontinuiranu procenu dobiće sertifikat o pohađanju i biće im dozvoljeno da ponovo polažu ispit u roku od 12 meseci od datuma završetka prvobitnog kursa.

Preduslovi

Pre započinjanja kursa, od polaznika se očekuje da poseduju prethodno znanje o sledećim principima i konceptima menadžmenta bezbednošću hrane:

  • Ciklus planiraj - uradi - proveri - deluj (PDCA);
  • Osnovni elementi sistema menadžmenta i međusobni odnos između odgovornosti, smernica, ciljeva, planiranja, primene, merenja, pregleda i neprekidnog poboljšanja najvišeg menadžmenta;
  • Principi menadžmenta bezbednošću hrane, uključujući programe preduslova kao što je navedeno u standardima ISO/TS 22000:2018/TS 22002 (svi delovi) i HACCP;
  • Odnos između menadžmenta bezbednošću hrane, obezbeđivanje bezbednih prehrambenih proizvoda radi sprečavanja negativnih efekata po ljudsko zdravlje i proaktivno poboljšanje učinka bezbednosti hrane;
  • Uobičajeni primeri relevantnog nacionalnog i lokalnog FSMS zakonodavstva i zahteva;
  • Zahtevi standarda FSSC 22000 v5 ili prihvatljivog ekvivalenta, kao i uobičajeni korišćeni termini i definicije u menadžmentu, kao što je navedeno u ISO 22000:2018, koji mogu biti postignuti dovršetkom CQI/IRCA serfitikovanog ISO 22000:2018 (FSMS) kursa obuke ili ekvivalenta njemu.

Detalji kursa

Trajanje: 5 dana
Metodologija predavanja: licem u lice
Akreditacija: FSSC 22000 i CQI/IRCA

Zbog čega SGS?

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže FSMS stručnjaci i iskusni predavači. Vaše znanje i veštine će se razvijati kroz interaktivan pristup praktičnom učenju.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na kursu obuke za glavnog proveravača prema FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane.