Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018 obuka za proveravača/vodećeg proveravača za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane – saznajte kako da sprovodite provere sistema menadžmenta bezbednošću hrane preko prve, druge ili treće strane na osnovu standarda ISO 22000:2018 i FSSC 22000 v4.1.

Ovaj kurs će obezbediti polaznicima znanje i veštine za obavljanje provera sistema menadžmenta hrane preko prve, druge ili treće strane prema sistemu FSSC 22000, u skladu sa standardima ISO 19011, ISO/TS 22003 i ISO/IEC 17021, kao što je primenjivo.

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći da:

 • Objasne svrhu i poslovne koristi sistema menadžmenta bezbednošću hrane, standarde sistema menadžmenta bezbednošću hrane, provere sistema menadžmenta i sertifikaciju preko treće strane;
 • Objasne ulogu proveravača u sprovođenju, izveštavanju i naknadnoj proveri sistema menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa standardima ISO 19011, ISO/TS 22003 i ISO/EIC 17021, gde je primenjivo;
 • Tumače zahteve standarda FSSC 22000 (ISO 22000, ISO/TS 22002-1 i dodatne zahteve) u kontekstu FSSC provere;
 • Utvrde koliko efikasno organizacija upravlja rizikom preko svog programa za procenu bezbednosti hrane;
 • Shvate koliko je organizacija sposobna da zadrži i prekorači postojeću usklađenost sa zakonskim zahtevima;
 • Utvrde adekvatnost spremnosti organizacije za vanredne situacije i procedure odgovora;
 • Shvate kako da primene kontrolu, nadzor i merenje operativnog rizika;
 • Shvate kako da neprekidno poboljšavaju učinak menadžmenta bezbednosti hrane.

Ovo je kurs koji su sertifikovali Institut za ovlašćenu kontrolu kvaliteta (CQI) i Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA): 2046-PR 360 i odobren o strane FSSC 22000.

Sertifikacija

Polaznici koji prođu ispit i kontinuiranu procenu, primiće sertifikat postignuća koji zadovoljava formalne zahteve za obukom pojedinca koji traži sertifikaciju kao CQI/IRCA proveravač ili vodeći proveravač. Sertifikat o obuci važi pet godina od datuma poslednjeg dana kursa u svrhe sertifikacije proveravača/glavnog proveravača za CQI/IRCA.

Polaznici koji ne prođu kontinuiranu ocenu, a prisustvovali su tokom punog trajanja kursa, dobiće sertifikat o pohađanju.

Preduslovi

Pre započinjanja kursa, polaznici moraju da poseduju znanje o sledećim principima i konceptima menadžmenta bezbednošću hrane:

 • Ciklus planiraj - uradi - proveri - deluj (PDCA);
 • Osnovni elementi sistema menadžmenta i međusobni odnos između odgovornosti, smernica, ciljeva, planiranja, primene, merenja, pregleda i neprekidnog poboljšanja najvišeg menadžmenta;
 • Principi menadžmenta bezbednošću hrane, uključujući programe preduslova kao što je navedeno u standardima ISO/TS 22002 (svi delovi) i HACCP;
 • Međusoban odnos između menadžmenta bezbednošću hrane, obezbeđivanje bezbednih prehrambenih proizvoda radi sprečavanja negativnih efekata po ljudsko zdravlje i proaktivno poboljšanje učinka bezbednosti hrane;
 • Relevantno nacionalno i lokalno zakonodavstvo i zahtevi u oblasti menadžmenta bezbednošću hrane i uobičajeni primeri;
 • Zahtevi standarda FSSC 22000 ili prihvatljivog ekvivalenta, kao i uobičajeno korišćeni termini i definicije u menadžmentu bezbednošću hrane koji su dati u standardu ISO 22000; Ovo znanje možete steći dovršetkom kursa obuke o sistemima menadžmenta bezbednošću hrane CQI/IRCA 22000:2018 ili ekvivalentnog.

Zbog čega SGS?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva kako bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se da biste saznali više o našoj obuci za proveravača/vodećeg proveravača prema standardu FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018.