Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka učesnicima pruža znanje i veštine potrebne za vršenje internih provera sistema upravljanja bezbednošću hrane i za njihovo stalno poboljšavanje.

Pre pohađanja ove obuke, od učesnika se očekuje da imaju predznanje o sistemima upravljanja bezbednošću hrane i o standardu FSSC 22000. Osnovno znanje se stiče na obuci o sistemima upravljanja bezbednošću hrane.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • opišete odgovornosti internog proveravača i ulogu interne provere u održavanju i poboljšavanju sistema menadžmenta u skladu sa standardom FSSC 22000 i ISO 19011;
  • objasnite svrhu i strukturu standarda FSSC 22000 i ISO/TS 22002-1; 
  • objasnite principe, proces i odabrane tehnike koje se koriste pri određivanju i upravljanju aspektima i uticajima sistema upravljanja bezbednošću hrane, uključujući značaj svega toga za proveravače sistema upravljanja bezbednošću hrane;
  • planirate i pripremate se za internu proveru, prikupljate dokaze opservacijom, putem razgovora i uzorkovanjem dokumenata i zapisa;
  • pišete činjenične izveštaje o proveri koji povećavaju uspešnost sistema upravljanja;
  • predlažete načine za potvrdu uspešnosti korektivnih mera.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbi igranja uloga.

Kontaktirajte SGS odmah da biste saznali više o prednostima obuke za internog proveravača za FSSC 22000.