Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Cilj ove obuke je da se kandidati upoznaju sa konceptom sertifikacije sistema bezbednosti hrane prema standardu 22000 i sa načinom razvoja dokumentacije i primene sistema u skladu sa svim zahtevima.

Ova obuka je od velike koristi za one koji su uključeni i pripremu dokumentacije usaglašene sa standardom FSSC 22000 i sa zahtevima za primenu.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • razumete zahteve standarda FSSC 22000 i ISO/TS 22002-1; 
  • razvijete i primenite usaglašen sistem;
  • odredite odgovarajuće operativne kontrole;
  • razvijete uspešan program obuke;
  • osmislite uspešnu dokumentaciju za sisteme upravljanja bezbednošću hrane.

Obuka je zasnovana na materijalima studija slučajeva i praktičnim vežbama.

Odmah kontaktirajte SGS kako biste saznali kako SGS-ova obuka o primeni standarda FSSC 22000 i o dokumentaciji može da vam pomogne u poslovanju.