Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka je osmišljena tako da vam pomogne da razumete zahteve standarda FSSC 22000 koji se odnosi na upravljanje bezbednošću hrane.

Fondacija za sertifikaciju bezbednosti hrane, koju podržava Udruženje prehrambenih proizvođača Evropske unije (CIAA), preuzela je vlasništvo ove nove sertifikacione šeme koja je razvijena prema najvišim standardima i priznata je od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI).

Sa globalizacijom u proizvodnji i nabavci hrane, lanci hrane postaju sve duži i složeniji, čime se povećava rizik od incidenata vezanih za bezbednost hrane. Ova obuka je važna ako se bavite upravljanjem bezbednošću hrane kod proizvođača hrane koji prerađuju ili prave proizvode životinjskog porekla, lako kvarljive proizvode od povrća, dugotrajne proizvode i (druge) sastojke hrane kao što su aditivi, vitamini i biokulture.

Obuka vam pruža pregled svrhe i zahteva standarda FSSC 22000 i ISO/TS 22001-1 i kako njihova primena može da poboljša vaše poslovne metode. Po završetku ove obuke ćete moći da opišete svrhu sistema upravljanja bezbednošću hrane. Takođe ćete moći da objasnite svrhu, zahteve i proces sertifikacije i kako to doprinosi stalnom poboljšavanju sistema upravljanja bezbednošću hrane.

Obuka se sastoji od predavanja i vežbi u okviru radionica.

Kontaktirajte SGS odmah za više informacija o SGS-ovoj obuci o standardu FSSC 22000.