Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Razumite program FSSC 22000 sertifikacije i njegove zahteve uz FSSC 22000 v5 uvodni kurs koji vodi SGS.

Sertifikacija za sistem bezbednosti hrane (FSSC) 22000 v5 obezbeđuje kompletan pristup proveravanju i sertifikaciji bezbednosti hrane koji obezbeđuje priliku za integraciju sa drugim sistemima menadžmenta, kao što su sistemi menadžmenta kvalitetom.

Kriterijumi kursa

Ova obuka će vam omogućiti da:

 • razumete FSSC 22000 globalni plan sertifikacije za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS);
 • opišete istoriju FSSC 22000 plana sertifikacije;
 • objasnite ažuriranja sa verzije 4.1 na verziju 5;
 • identifikujete i proverite posebne zahteve za ublažavanje rizika od prevara u vezi sa hranom i odbranu u oblasti hrane.

Moraćete da pokažete prihvatljiv učinak u ovim oblastima kako biste uspešno dovršili obuku.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji su pohađali celokupno trajanje kursa će dobiti „Sertifikat o pohađanju“.

Polaznici koji su pohađali verziju kursa putem e-učenja, moraće da dovrše celokupan kurs i dobiju prolaznu ocenu od 60% ili više tokom konačne procene. Po uspešnom završetku, moći ćete da preuzmete „Sertifikat o uspešno završenoj obuci“.

Prethodno znanje

Kurs je namenjen za iskusne profesionalce u oblasti bezbednosti hrane koji poseduju razumevanje pristupa sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Da bismo osigurali da je ova obuka što korisnija, pre pohađanja kursa, možda će vam biti od koristi da razumete sledeće principe i koncepte menadžmenta bezbednošću hrane:

 • Uvođenje sistema menadžmenta ili rad u sistemu menadžmenta u kontekstu prehrambenog sektora. To obuhvata privatne programe kao što su FSSC 22000, BRC i/ili druge šeme koji obuhvataju komponente sistema menadžmenta;
 • Programi preduslova kao što je navedeno u ISO/TS 22002-1;
 • Smernice za dobru proizvođačku praksu u poljoprivredi (GAP), veterini (GVP), izradi (GMP), higijeni (GHP), proizvodnji (GPP), distribuciji (GDP) i/ili trgovini (GTP) u zavisnosti od vaše oblasti fokusa.
 • Principi HACCP kao što definiše komisija za Codex Alimentarius;

Sadržaj obuke

Ovaj kurs obuhvata sledeće:

 • uvod u FSSC 22000 v5;
 • sistemi upravljanja bezbednošću hrane;
 • odbrana u oblasti hrane i ublažanje prevara u vezi sa hranom;
 • rezime promena u FSSC 22000 v5.

Detalji kursa

Trajanje kursa: 1 dan ili 45 minuta (pregled
Metodologija predavanja: licem u lice ili putem e-učenja

Pouzdan uvodni kurs obuke o FSSC 22000 v5 lidera u svetu u oblasti korporativne obuke

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca za društvenu odgovornost sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Da biste saznali više o našem uvodnom kursu obuke o FSSC 22000 v5 ili da biste rezervisali obuku, obratite nam se još danas.