Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ov srednji kurs obuke o bezbednosti i higijeni hrane – steknite znanje i veštine kako biste osigurali najviše nivoe higijene hrane u objektu za ketering.

Ažurirano tako da obuhvati informacije o virusu COVID-19 i njegovim kontrolama

Ovaj kurs obuke će vam obezbediti znanje i veštine u vezi sa bezbednošću i higijene hrane koji su neophodni da osigurate da objekat za ketering održava najviše nivoe higijene i da su objekti usklađeni sa propisima o bezbednosti hrane u zemlji u kojoj poslujete. Pokriva teme poput lanca snabdevanja za ketering, dizajn objekta za ketering i pravne obaveze za prehrambena preduzeća i osoblje koje radi sa hranom.

Šta ćete naučiti?

Po dovršetku kursa, imaćete razumevanje sledećeg:

 • zahtevi za bezbednost hrane i higijenu hrane;
 • koraci u lancu snabdevanja za ketering;
 • značaj lične higijene na radnom mestu;
 • čišćenje, otpad i kontrola štetočina;
 • optimalni dizajn, raspored i strukturu objekta za ketering radi osiguravanja najviših nivoa bezbednosti i higijene hrane;
 • zakonske obaveze za prehrambena preduzeća i osoblje koje radi sa hranom;
 • ključne oblasti rizika povezane sa COVID-19 u lancu snabdevanja;
 • procena i kontrolne meere potrebne za ublažavanje rizika povezanih sa COVID-19.

Prethodno znanje

Od polaznika koji budu pohađali ovaj kurs očekuje se da imaju sledeće prethodno znanje:

 • osnovno poznavanje kontrola bezbednosti hrane i zahteva za higijenu proizvoda;
 • razumevanje rizika koji mogu da postoje u sektoru keteringa;
 • upoznatost sa trenutnim nacionalnim smernicama i zakonskim zahtevima povezanim sa COVID-19.

Preporučujemo da polaznici prethodno pohađaju osnovni kurs obuke o bezbednosti hrane i higijeni hrane za ketering.

Informacije o kursu

Trajanje kursa: 1 dan ili 8 sati
Metodologija predavanja: licem u lice, obuka koju vodi virtuelni instruktor (VILT)
Akreditacija: SGS

Sertifikacija obuke

Polaznici koji polože ispit dobiće „Sertifikat o uspešnom dovršetku“. Polaznici koji ne polože ispit, ali su prisutvovali celokupnom kursu, dobiće „Sertifikat o pohađanju“.

Zbog čega SGS?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva kako bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na srednjem kursu obuke o bezbednosti i higijeni hrane za ketering.