Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ov osnovni kurs obuke iz bezbednosti i higijene hrane – steknite osnovno razumevanje o veštinama bezbednosti i higijene hrane koje su potrebne za rad u objektima za ketering.

Ažurirano tako da obuhvati informacije o virusu COVID-19 i njegovim kontrolama

Ovaj kurs obuke će vam obezbediti osnovno znanje i veštine u vezi sa bezbednošću i higijene hrane koji su neophodni za rad u objektima za ketering i koji će osigurati da objekti budu usklađeni sa propisima o bezbednosti hrane zemlje u kojoj preduzeće posluje.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka ovog kursa, imaćete osnovno razumevanje sledećeg:

  • bezbednost hrane i zahtevi za higijenom hrane;
  • značaj lične higijene na radnom mestu;
  • mikrobiološka, fizička i kontaminacija alergenima;
  • čišćenje i kako efikasno čistiti;
  • rizici povezani sa virusom COVID-19 i kako da ih svedete na minimum.

Prethodno znanje

Polaznici koji budu pohađali ovaj kurs bi trebalo da rade u ustanovama za ketering ili da su prethodno tamo radili. Trebalo bi da imaju osnovno poznavanje ispravnih načina rada sa hranom i njenog skladištenja.

Informacije o kursu

Trajanje kursa: 1 dan ili 8 sati
Metodologija predavanja: licem u lice, obuka koju vodi virtuelni instruktor (VILT)
Akreditacija: SGS

Sertifikacija obuke

Polaznici koji polože ispit dobiće „Sertifikat o uspešnom dovršetku“. Polaznici koji ne polože ispit, ali su bili prisutni tokom celog trajanja kursa, dobiće „Sertifikat o pohađanju“.

Zbog čega SGS?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva kako bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na osnovnom kursu obuke o bezbednosti i higijeni hrane za ketering.