Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka je osmišljena tako da vam pomogne da razumete proces sertifikacije prema petom izdanju globalnog BRC standarda za pakovanje i materijal za pakovanje.

Ova obuka predstavlja osnovu za proces sertifikacije i pruža predznanje u vezi sa globalnim standardom za pakovanje i materijal za pakovanje i načinom na koji on može da poboljša vaše poslovne metode.

Obuka predstavlja uvod za sve one koji se bave razvojem, primenom i upravljanjem sertifikacijom za peto izdanje globalnog BRC standarda za pakovanje i materijal za pakovanje. Pružamo predznanje početnicima o procesu sertifikacije. Ova obuka predstavlja i osnovu za dvodnevnu obuku o načinu primene peto izdanja globalnog BRC standarda za pakovanje i materijal za pakovanje.

Nakon završetka obuke kandidati će moći da razumeju:

  • opšta načela zahteva peto izdanja globalnog standarda za pakovanje i materijal za pakovanje;
  • ideje o tome šta je potrebno za razvoj i primenu praktičnog dokumentovanog sistema usaglašenog sa zahtevima standarda;
  • kako sertifikovane provere u skladu sa standardom funkcionišu i šta provera obuhvata;
  • načela sertifikacije preko treće strane.

Obuka sadrži predavanje i radioničke vežbe.

Odmah se javite SGS stručnjaku da biste saznali kako SGS obuka o primeni BRC standarda za pakovanje i materijal za pakovanje može da pomogne vama ili vašoj organizaciji.