Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka o izmenama i dopunama u vezi sa 7. izdanjem Globalnog standarda za bezbednost hrane (GSFS) Britanskog konzorcijuma maloprodaja (BRC) koju organizuje kompanija SGS.

BRC shema koja je odobrena prema GFSI-u važan je aspekt upravljanja bezbednošću hrane. Zbog toga je potrebno da ažurno pratite najnovije izmene i dopune ovog standarda. Naš kurs vam pruža osnovnu obuku u cilju informisanja o izmenama i dopunama u 7. izdanju BRC sheme GSFS-a.

Zašto bi trebalo da odaberete obuku o izmenama i dopunama u vezi sa 7. izdanjem BRC sheme GSFS-a koju organizuje kompanija SGS?

Mi vam možemo pomoći da:

  • ažurno pratite sve izmene i dopune Globalnog standarda za bezbednost hrane;
  • razumete sve izmene i dopune u 7. izdanju GSFS-a;
  • prepoznate izmene koje su unete u 7. izdanje GSFS-a i proverite njihove primene;

Pouzdani kurs o izmenama i dopunama u vezi sa 7. izdanjem GSFS-a organizuje kompanija koja je vodeći organizator BRC obuka

Nudimo vam globalnu mežu stručnih predavača i proveravača koji redovno obavljaju proveru kompanija prema Globalnom standardu za bezbednost hrane BRC-a. Zahvaljujući tome, nudimo vam uskostručno znanje i u idealnoj smo poziciji da vam pružimo stručnu obuku koja vam je potrebna da razumete zahteve BRC-a.

Da biste saznali više o obuci za obnovu u vezi sa 7. izdanjem GSFS-a BRC-a, kontaktirajte nas još danas.