Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka sadrži uvod u sisteme upravljanja alergenima u hrani (FAMS) i načela FAMS-a koje je razvila firma SAS (Service Allérgie Suisse).

Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa standardom AHA (za alergiju, kožu i astmu) koji određuje opšte zahteve u vezi sa sistemima, procesima i proizvodima za proizvodnju robe sa oznakom kvaliteta SAS. Učesnici će biti obučeni o alergenima u hrani i intolerancijama na hranu, upravljanju rizikom od alergena i pravnim zahtevima i zahtevima u vezi sa oznakama alergena u hrani i intolerancija na hranu.

Ova obuka je namenjena svima koji se bave razvojem i primenom sistema FAMS i njihovim upravljanjem. Ako planirate da završite i druge obuke, tokom ovog kursa ćete steći znanje potrebno za razvoj veština provere.

Ova obuka obuhvata predavanja i radioničke vežbe.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali nešto više o obuci o upravljanju alergenima u hrani (AHA).