Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pomoću ove SGS-ove uvodne obuke razumite standard AS9100D za menadžment kvalitetom.

Standard AS9100D za sistem menadžmenta pruža kontekst za interne proveravače u vazduhoplovnoj industriji. Ovaj uvodna obuka vam daje znanje i veštine za razumevanje strukture i svrhe sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) zasnovanog na standardu AS9100D.

Zašto odabrati SGS-ovu obuku Uvod u standard AS9100D, reviziju iz 2016?

Ova obuka će vam omogućiti da:

 • objasnite svrhu i namenu standarda ISO 9000; 
 • istaknete strukturu, sadržaj i zahteve standarda AS9100D; 
 • objasnite odnose između klauzula standarda AS9100D; 
 • izveštavate o efikasnoj primeni i održavanju sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO 19011; 
 • dajete doprinos kontinuiranom poboljšanju QMS-a.

Polaznici će morati da demonstriraju prihvatljiv učinak u ovim oblastima kako bi uspešno dovršili obuku.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji pohađaju obuku tokom celokupnog njenog trajanja primiće SGS-ov „Sertifikat o prisustvu“.

Preduslovi

Pre započinjanja obuke, od polaznika se očekuje da poseduju znanje o sledećem:

 • sistemi menadžmenta: razumevanje ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA); 
 • menadžment kvalitetom: posedovanje osnovnog znanja o menadžmentu kvalitetom, odnosu između menadžmenta kvalitetom i zadovoljstva klijenata i uobičajeno korišćene termine i definicije menadžmenta kvalitetom, kao što je navedeno u standardu ISO 9000.

Sadržaj obuke

Ova obuka se sastoji od četiri sesije koje će vam pomoći da se upoznate sa raznim elementima standarda AS9100D:

 • Sesija 1: uvod u ISO 9000 niz standarda sistema menadžmenta; 
 • Sesija 2: pregled standarda AS9100D i odredbe od 4 do 6; 
 • Sesija 3: AS9100D odredba 7; 
 • Sesija 4: AS9100D odredba 8.

Pouzdana uvodna obuka o standardu AS9100D lidera u svetu u oblasti korporativne obuke

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca za društvenu odgovornost sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našem uvodnoj obuci o standardu AS9100D.