Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Steknite znanje i veštine koji su vam potrebni za obavljanje internih provera kao deo sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) na osnovu AS9100D, uz pomoć ove obuke za interne proveravače koju organizuje SGS.

Standard AS9100D za sistem menadžmenta pruža kontekst za interne proveravače u vazduhoplovnoj industriji. Ova obuka će vam omogućiti da obavljate internu proveru kao deo QMS-a na osnovu standarda AS9100D i da izveštavate o efikasnoj primeni i održavanju sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO 19011.

Zašto odabrati SGS-ovu obuku o AS9100D reviziji iz 2016?

Ova obuka će vam omogućiti da:

 • razumete QMS model zasnovanog na procesu (ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj) za AS9100D;
 • prepoznate ulogu interne provere u održavanju i poboljšanju QMS-a;
 • objasnite uloge i odgovornosti proveravača za planiranje, sprovođenje, izveštavanje i praćenje interne QMS provere, a u skladu sa standardom ISO 19011;
 • planirate, sprovodite, izveštavate i naknadno proveravate internu proveru kao deo QMS-a zasnovanog na standardu AS9100D i u skladu sa ISO;
 • date doprinos stalnim poboljšavanjima sistema menadžmenta.

Polaznici će morati da demonstriraju prihvatljiv učinak u ovim oblastima kako bi uspešno dovršili obuku.

Sertifikacija obuke

Polaznici koji pohađaju obuku tokom celokupnog njenog trajanja primiće SGS-ov „Sertifikat o prisustvu“.

Preduslovi

Pre započinjanja obuke, od polaznika se očekuje da poseduju znanje o sledećem:

 • sistemi menadžmenta: razumevanje ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PDCA);
 • menadžment kvalitetom: posedovanje osnovnog znanja o menadžmentu kvalitetom, odnosu između menadžmenta kvalitetom i zadovoljstva klijenata i uobičajeno korišćene termine i definicije menadžmenta kvalitetom, kao što je navedeno u standardu ISO 9000; 
 • AS9100D: razumevanje zahteva standarda AS9100D (postignuto dovršetkom QMS osnove, kursa obuke o svesnosti ili ekvivalent tome).

Sadržaj obuke

Ova obuka se sastoji od sedam sesija koje će vam pomoći da se upoznate sa raznim elementima standarda AS9100D:

 • Sesija 1: sistem menadžmenta kvalitetom zasnovan na procesu
 • Sesija 2: proveravanje radi kontinuiranog poboljšavanja
 • Sesija 3: provere – definicije i principi
 • Sesija 4: planiranje i priprema za proveru
 • Sesija 5: aktivnosti na lokaciji
 • Sesija 6: izveštavanje o proveri i praćenje
 • Sesija 7: kompetentnost proveravača.

Pouzdana obuka za internog proveravača prema standardu AS9100D lidera u svetu u oblasti korporativne obuke

Kao svetski lider u profesionalnoj obuci, pružamo vam nenadmašno iskustvo i globalnu mrežu kvalifikovanih profesionalaca za društvenu odgovornost sa velikom stručnošću u najnovijim praksama. SGS akademija je prisutna u preko 45 zemalja i obučava preko 200.000 stručnjaka širom sveta.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našoj obuci za internog proveravača prema sistemu AS9100D.