Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova uvodna obuka o integrisanim sistemima upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 koju organizuje kompanija SGS pruža prikaz strukture i zahteva svakog od ovih međunarodnih standarda. Saznaćete više i o prednostima integrisanih sistema upravljanja.

Mnoge organizacije poseduju zasebne sisteme upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravljem i bezbednošću na radu. Međutim, integrisanje ovih sistema upravljanja može pomoći da uvidite koliko svaki od njih doprinosi rezultatima vaše kompanije i pomaže vašoj organizaciji da bude usklađena sa ovim međunarodnim standardima.

Pohađanje ovog kursa će ojačati vašu sposobnost da ostvarite integraciju i rezultovaće većom produktivnošću i nivoima učinka u svim oblastima vaše organizacije.

Plan kursa:

  • Pregled
  • Osnovni principi integrisanih sistema upravljanja
  • Veza sa drugim standardima
  • Principi upravljanja kvalitetom
  • Sistemi upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 – principi
  • Odredbe standarda ISO 9001 – radionica
  • Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001 – radionica
  • Zdravlje i bezbednost na radu prema OHSAS 18001 – principi
  • Radionica posvećena identifikovanju opasnosti i upravljanju rizikom
  • Odredbe standarda ISO 14001 i OHSAS

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našoj uvodnoj obuci o sistemima integrisanog upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 koju organizuje kompanija SGS.