Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ovaj kurs obuke za proveru integrisanih sistema upravljanja prema standardima ISO 9001 i ISO 14001 koji organizuje kompanija SGS pruža vam veštine za delotvorno upravljanje internom proverom sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine vaše organizacije.

Do kraja ovog programa razumećete polazne osnove standarda ISO 9001 (kvalitet) i ISO 14001 (zaštita životne sredine) i moći ćete da identifikujete zahteve koje postavlja svaki od ovih standarda.
  
Takođe ćete primeniti temeljne tehnike za obavljanje internih provera u praksi. To znači da ćete imati mogućnost da identifikujete prilike za poboljšanje u okviru vaše organizacije, kao i da sprečite nastanak nepoželjnih situacija.

Plan kursa:

  • Zahtevi standarda ISO 9001
  • Zahtevi standarda ISO 14001
  • Interne provere kvaliteta
  • Koraci provere

Saznajte više o našem kursu obuke za proveru integrisanih sistema upravljanja prema ISO 9001 i ISO 14001 – kontaktirajte kompaniju SGS još danas.