Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka u vezi ugljeničnog otiska proizvoda – ispunite međunardne standarde izračunavanja životnog ciklusa.

Uzimanje ugljeničnog otiska proizvoda (PCF) je pristup u izračunavanja emisija životnog ciklusa proizvoda ili usluge. Kada je proizvod u pitanju, to obuhvata analizu raznih stupnjeva životnog ciklusa, od izvlačenja sirovina i obrade, proizvodnje, distribucije, faze upotrebe i tretiranje na kraju životnog ciklusa. Mnoge kompanije sada koriste ovaj pristup kako bi bolje razumele emisije ugljenika kroz svoje lance nabavke i kako bi identifikovale mogućnosti efikasnosti.

Razvijeno je više standarda u ovoj oblasti, uključujući PAS 2050 i protokol WRI/WBCSD GHG. Standard izračunavanja i prijavljivanja životnog ciklusa proizvoda. Osim toga, u fazi razvoja je i novi standard, ISO 14067. Ovaj kurs pruža polaznicima razumevanje sledećeg:

  • proces za preduzimanje PCF-a
  • PCF standarde (ISO 14067, PAS 2050, WRI standard životnog ciklusa)*
  • definisanje granica
  • PCF kvantifikaciju
  • izveštavanje
  • pripremu za verifikaciju

    *kursevi mogu da budu usredsređeni na jedan standard

Ovaj kurs pogodan je za one koji žele da steknu praktično razumevanje o tome kako treba razviti i kvantifikovati PCF i da se upoznaju sa uslovima za ispunjavanje PCF standarda.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Za više detalja o javnim kursevima u vašem području, pogledajte raspored obuka ili nas kontaktirajte. Takođe, u ponudi imamo i kurseve obuke u vašim prostorijama, koji se mogu skrojiti tako da odgovore na vaše potrebe.

Za diskusiju o uslovima obuke vezane za klimatske promene, kontaktirajte SGS još danas.