Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka vezana za sadržaj ugljenika i GHG inventar (ISO 14064-1) – naučite kako da prijavljujete, kontrolišete i smanjite emisije.

Kako se problem klimatskih promena odražava na vašu organizaciju? Šta vaša organizacija preduzima po pitanju upravljanja emisijama gasova staklene bašte (GHG)? Sve veće zakonodavstvo, pritisak zainteresovanih strana i sve veća svest o tome da upravljanje ugljenikom dovodi do komercijalne koristi faktori su koji mnoge kompanije navode da kontrolišu, prijavljuju i smanjuju svoje emisije.

Mi nudimo kurseve vezane za sadržaj ugljenika i GHG inventar napravljene na način da izađu u susret interesima i ciljevima učenja lokalne publike. Oni obuhvataju kurseve o svesti, čiji je cilj da delegate uputi u suštinsko uvodno razumevanje pristupa, standarda i metodologija vezanih za sadržaj ugljenika.

Osim toga, u ponudi imamo kurseve sačinjene na način da učesnicima pruže znanje potrebno za pripremu i upravljanje organizacionim GHG inventarom prema standardu ISO 14064-1 i protokolu WRI/WBCSD GHG. Standard za korporativno knjigovodstvo i izveštavanje. Ovi međunarodno priznati standardi obrazuju osnovu mnogih nacionalnih i lokalnih šema.

Ponuđeni kursevi obuke sastoje se od predavanja i radionica za vežbu.

Za više detalja o javnim kursevima u vašem području, pogledajte raspored obuka ili nas kontaktirajte. Takođe, u ponudi imamo i kurseve obuke u vašim prostorijama, koji se mogu skrojiti tako da odgovore na vaše potrebe.

Za diskusiju o uslovima obuke vezane za klimatske promene, kontaktirajte SGS još danas.