Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da bi vam pomogao u izvršavanju obaveznog i dobrovoljnog izveštavanja o emisijama gasova staklene bašte (GHG), SGS vam nudi usluge validacije i verifikacije.

Mi smo posvećeni tome da se GHG emisije i smanjenje emisije prijavljuju na kompletan, konzistentan i precizan način. Naša verifikacija emisije određuje usaglašenost sa dozvoljenim kvotama i dobrovoljnim izveštavanjem. Mi takođe sertifikujemo i smanjenja emisije. Naš program klimatskih promena će vam pomoći da olakšate svoju trgovinu u oblasti GHG emisija. Promovisanjem standardizovanja procedura verifikacije, omogućiće vam da učestvujete u međunarodnim planovima.

Rešenja za SGS obuku iz oblasti klimatskih promena Vam pomažu u sticanju nivoa svesnosti ili naprednih stručnih veština u vezi sa otiskom ugljenika ili predračunom i verifikacijom gasa staklene bašte (ISO 14064). Mi takođe nudimo odgovarajuću kućnu obuku iz oblasti posebnih predmeta na osnovu Vaših potreba.

Pozovite nas još danas da biste bili informisani o službi za klimatske promene koja odgovara Vašoj industrijskoj grani i daje Vašim aktivnostima prednost nad konkurencijom.