Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da biste uspešno trgovali u Evropi, morate da obezbedite da vaši proizvodi budu usaglašeni sa evropskim zakonskim (ili pod ovlašćenjem države) šemama.

Vaši proizvodi treba da budu usaglašeni sa EU propisima, direktivama i standardima uključujući CE (Conformité Européenne) oznaku, da biste se uspešno integrisali u evropske lance snabdevanja.

Naši SGS stručnjaci za trgovanje u potpunosti razumeju šeme usaglašavanja i evropske zakonske šeme i kako će one koristiti vašim trgovačkim operacijama. Mi pružamo usluge kontrole, ispitivanja, potvrde i sertifikacije da bismo vam omogućili da dokažete vašu usaglašensot i nastavite sa sigurnošću.

Dajemo vam nepristrasnu garanciju profesionalne treće strane, pružajući vam informacije koje su vam potrebne da maksimalno uvećate vaše mogućnosti za trgovanje u Evropi. Saznajte više.