Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Trgovanje u Evropi predstavlja u podjednakoj meri i mogućnost i izazov Razumevanje ekonomija u razvoju, promena regulatornih zahteva i lokalne i EU direktive, svi oni imaju svoj udeo u uspešnom upravljanju lancem snabdevanja.

Postoji nekoliko različitih proglema usaglašavanja u vezi sa bezbednošću, kvalitetom, sigurnošću, potrošnjom energije, hemijskim sadržajem, medicinskim uređajem i ograničenim materijama, i potrebno je da budete dosledni u pridržavanju lokalnim i EU zahtevima.

Mi nudimo širok spektar kontrolisanja, ispitivanja, verifikacija i usluga sertifikacije koje će potvrditi da su vaši proizvodi u skladu sa direktivama i propisima Evropske unije. Mi se brinemo o vašim proizvodima, njihovim komponentama, vašim snabdevačima i vašoj proizvodnoj upravi da bismo osigurali vašu potpunu usaglašesnost, dajući vam garanciju koja vam je potrebna za pouzdano trgovanje u Evropi.