Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kako se rizik od falsifikata i zagađenja povećava, kontrola kvaliteta goriva postaje sve značajnija u distributivnom lancu goriva.

Neuspeh da se očuva kvalitet goriva može imati katastrofalne i opsežne posledice, od smanjenih performansi motora i smanjenog radnog veka motora do skupih povećanja potrošnje goriva i štetnog uticaja na životnu sredinu.

SGS vam donosi pokretnu laboratoriju za ispitivanje goriva sa kapacitetima za ispitivanje i analizu na licu mesta, obezbeđujući brzu obradu rezultata sa žigom SGS kvaliteta.

Smeštena u specijalno prilagođenom vozilu, pokretna laboratorija predstavlja potpuno samostalnu radnu jedinicu opremljenu instrumentima za analizu koji su potrebni za operativno određivanje kvaliteta goriva pri kontrolama, inspekcijama i primopredajama.

Kontrola kvaliteta goriva: Šta mi nudimo

Naša usluga ispitivanja usklađenosti proizvoda obezbeđuje:

 • pouzdane informacije o kvalitetu goriva, brzu obradu uzoraka na licu mesta;
 • uzorkovanje na svakoj tački distributivnog lanca – uključujući distributere, prevoznike, radnje sa rezervnim delovima, benzinske pumpe i rezervoare u kolima;
 • nasumične provere metodom slučajnog uzoraka, uzorkovanje i skladištenje uzoraka radi identifikacije odstupanja u kvalitetu duž lanca snabdevanja;
 • detaljnu analizu naftnih derivata kako bi se ispoštovali zahtevi klijenta.

SGS obezbeđuje usluge testiranja goriva širokom spektru klijenata kroz lanac snabdevanja goriva. Oni uključuju:

 • proizvođače;
 • uvoznike;
 • prevoznike goriva;
 • benzinske stanice;
 • međunarodne i lokalne lance;
 • male maloprodaje;
 • državne organe, uključujući inspekciju i carinske organe;
 • potrošače goriva.

Saznajte kako ispitivanje usaglašenosti proizvoda koje sprovodi SGS podržava kontrolu kvaliteta goriva.