Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka je osmišljena tako da vam pomogne da steknete znanje i veštine potrebne za vršenje internih provera sistema društvene odgovornosti.

Očekuje se da pre pohađanja ove obuke kandidati imaju znanje o sistemima menadžmenta društvenom odgovornošću i SA 8000. To osnovno znanje stiče se na obuci za upoznavanje sa sistemima menadžmenta društvenom odgovornošću.

Nakon završetka obuke, moći ćete da:

  • opišete odgovornosti internog proveravača i ulogu internih provera u održavanju i poboljšavanju sistema menadžmenta, u skladu sa SA 8000 i ISO 19011,
  • objasnite načela, proces i izabrane tehnike koje se koriste za raspodelu i upravljanje aspektima i uticajima sistema SMS-a, uključujući njihov značaj za proveravače sistema SMS,
  • planirate i pripremate se za internu proveru, prikupljate dokaze posmatranjem, razgovorom i uzorkovanjem dokumenata i zapisa,
  • napišete činjenične izveštaje o proveri, koji pomažu u poboljšavanju delotvornosti sistema menadžmenta,
  • predlažete načine za potvrdu uspešnosti korektivnih mera.

Obuka se sastoji od prezentacija, radionica i vežbi igranja uloga.

Kontaktirajte SGS odmah, da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za internog proveravača sistema društvene odgovornosti.